9 تیر 1397

حضور مهمانان در غرفه هراز

حضور مهمانان ارزنده در روز اول نمایشگاه اگروفود در غرفه هراز

در روز اول بیست و پنجمین نمایشگاه بین اللملی صنایع غذایی ، صنایع کشاورزی ، ماشین آلات و صنایع وابسته ، غرفه هراز در سالن 6 پذیرای دوستان ارزنده ای از داخل کشور و تعداد زیادی از مهمانان خارجی بود.