24 اردیبهشت 1398

صادرات محصولات هراز به کشور امارات

صادرات محصولات هراز به کشور امارات متحده عربی برگ زرین دیگری بر افتخارات همیشگی شرکت افزود

بر خود می بالیم که به همت والای عزیزانمان در یکایک واحدها محصولات هراز با کیفیتی جهانی برذائقه مصرف کنندگان خارجی خوش نشسته است.موفقیت در صادرات محصولات هراز به کشور امارات متحده عربی برگ زرین دیگری بر افتخارات همیشگی شرکت افزود. کسب این موفقیت را به همه عزیزان به خصوص همکاران واحد فروش تبریک عرض می نماییم و امیدواریم درسپهر نامساعد اقتصادی این روزها،شاهد درخشش ستاره های بیشتری از خبرهای امیدوار کننده به آینده و کشور داشته باشیم.